På hjemmesiden vil der være forskellige fotos, medvægten lagt på Samsø. 

Karl Erik Kornmaaler Mikkelsen